lørdag 4. april 2015

Fra tro til frykt

Ekte tjenere og åndelige fedre i Guds rike var, og er, utstyrt med denne overnaturlige gaven av tro, som tillater dem å virkelig tro på at Gud fremdeles har kontroll, selv om de selv ikke har det. De er i stand til å leve med denne sunne spenningen av usikkerhet og uforutsigbarhet om det neste som vil skje i forholdet mellom Gud og Hans folk, fordi deres styrke ikke er å forstå alt, men å ha en sterk tillit til Gud, skriver Wolfgang Simson. Slik skildrer han moden tro og ledelse. Så skildrer han framveksten av skolemessig teologi, kirkesamfunn, forsamlingskirker, dogmer og trosbekjennelse som defensive systemer. Disse er etablert med god motivasjon, men blir etterhvert viktigere enn budskapet det forsvarte. Han sier: Kontroll er den naturlige følgen av frykt, mangel på tillit, det motsatte av tro, og den leder folk til å konstruere et system for å forsikre seg om at intet kan gå galt, eller i det minste for å redusere farer og frafall til et minimum. 

Simson mener at fram til vår tid inneholder kirkens historie en lang rekke for tidlig avbrutte forsøk på å gjenopprette husmenighetsstrukturen. Han viser at enten har tendenser og forsøk blitt slått ned på det mest brutale, eller så har de tilpasset seg de rådende strukturer og forventning til religiøse organisasjoner og falt inn i en forsamlingstilstand. Nesten alle fattige kirker begynte i noens hjem; de fleste endte opp i katedraler eller det lokale motstykket til dem. 

Til glede for huskirkevenner og forargelse for alle som synes det er plagsomt at noen av oss mener vi har funnet tilbake til en autentisk form for kristent fellesskap - til beste for alle henvises til siste del av kapitlet Husmenigheten opp gjennom historien, der Simson gjengir Tampen brenner - samtalen som aldri fant sted, som du også kan lese ved å klikke her.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar