lørdag 30. mars 2013

Evangeliet er et operativsystem, ikke en applikasjon

Apropos Skjærtorsdag:
"Når kristen-Norge skvises, ser det ikke alltid like lekkert ut. Framfor å gripe til håndkledet, griper vi til sverdet. Vi stiller oss med Peter og vil tvinge fienden i kne og drive ondskapen på retur. Det er et edelt mål, men det helliger ikke middelet. Herren går veien om korset fordi Han vil vinne folks hjerter, ikke deres påtvungne lydighet. I kampen mot noe som er verdt å være imot, kan vi fort ende opp med å bli for noe som ikke er verdt å være for. Vi stemmer i mobbens rop om korsfestelse framfor den korsfestedes bønn om tilgivelse for dem som ikke ser hva de gjør. Det er ikke kjærlighetens evangelium. Det er feil fortelling fortalt."

Sitat fra nettopp Feil fortelling fortalt, nylig utkommet bok av Truls Åkerlund på Hermon forlag. Da jeg så den kom, bestilte jeg med en gang. Hans forrige Gud i kirkeasyl var en vass analyse som bør leses av mange flere, forutsatt at man bryr seg om Kirken i Norge. Det samme gjelder denne - fantastisk at noen bryr seg med å skrive med og for både hjertet og hodet.
En smakebit til:
"Livets viktigste relasjoner kan ikke bygges av det fleksible materialet samtiden stiller til rådighet. En individorientert lykkemoral kan ikke bære forpliktende relasjoner som ekteskap, familie og nytestamentlig menighetsliv. Jeg holder meg til min kone så lenge hun gjør meg lykkelig. Jeg går til den menigheten som passer meg når det passer meg. På veien mot lykkeland reduseres andre mennesker til midler som kan ta oss dit vi vil. Inntil døden skiller blir en retro klisjé, pakt og forpliktelse levninger fra en tid hvor folk trodde på romantiske idealer. En slik kultur kan ikke overleve seg selv. "En stor sivilisasjon blir ikke beseiret fra utsiden før den har ødelagt seg selv fra innsiden", er påstanden fra historikeren og filosofen Will Durant. I lengden får ingen noe når alle vil ha alt."
Menighetsliv når det passer, praktisk eller pr livsfase, gir bare drass og stress. Man tror man er fri og lurer seg selv. La det like gjerne være, da. Men først og fremst: Ta heller i mot omvendelsens gave, og gå inn i forpliktende relasjon med andre kristne. Vet du ikke hvor du skal gjøre det, start et fellesskap selv. Det erikke farlig.
Har du hengt med helt hit, tåler du en til:
"Når troen ukritisk tilpasses en forbrukerlogikk hvor individets interesser fortsatt står i sentrum, er det et halvt evangelium og ikke egentlig godt nytt. Å tilfredsstille uten å utfordre, berolige uten å bevege, har aldri vært kjernen i det bibelske budskapet. Sagt på dataspråket er evangeliet et operativsystem, ikke en applikasjon. Hvis det fungerer tilfredsstillende på toppen av andre systemer, er det fordi det har blitt feil eller ufullstendig installert."
Min kommentar er at mange forkaster Jesus fordi evangeliet brukes som en applikasjon, noe man ufullstendig installerer oppå livet, i stedet for at det blir systemet man lever og ser livet gjennom. For deg som har barn - evangeliet må installeres som et operativsystem. Det kan ikke menigheten gjøre for deg, det må du ved Guds nåde gjøre selv (uten Guds nåde og Den Hellige Ånd er det uansett umulig). Men ditt eget liv i menigheten har nok stor virkning på dine ferdigheter med installasjonen, eller mangel på sådanne.
Advarsel - mer kan komme. Jeg har foreløpig bare lest en liten del av boka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar