torsdag 23. juni 2011

Den tredje reformasjonen?

Da Luther gjenoppdaget evangeliet med frelsen ved tro og nåde alene, startet han en reformasjon av kirken ved en reformasjon av teologien. På 1700-tallet gjenoppdaget bevegelser som Herrnhuterne en ny intimitet med Gud som førte til en spirituell reformasjon, den andre reformasjonen. Nå rører Gud ved selve vinsekkene, og setter i gang en tredje reformasjon, en reformasjon av strukturene.
Tese nr 3 i Wolfgang Simsons "Hjem som forandrer verden" herved servert.
For egen regning: Den moderne tid er over, hva venter i den såkalt post-moderne tid? Det er sagt at den moderne tid strakk seg fra Napolion til Murens fall, over 200 år. Det er ikke usannsynlig at denne tiden, etter den moderne som vi bare så vidt har sett starten på, vil få sin egen reformasjon av hva som er kirke. Jeg håper det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar