torsdag 29. april 2010

Hvis Jesus er veien, sannheten og livet, hva er kirke da?

Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus i Johannes 14. Tøffere blir det ikke, siden utsagnet serveres i bestemt form entall! Alternativerne steiler av dette, og det gjøre vel alle politisk korrekte nordmenn også.
Hva er kirke, sett i lys av det Jesus sier om seg selv at han er VEIEN? Kirke er vei og vandring, framfor det statiske og institusjoner.
Jesus-ordet om Veien har vært avgjørende viktig for de kristnes identitet helt fra starten. I Apostlenes Gjerninger kalles rett og slett den kristne menigheten for Veien. Her er ingenting om institusjoner eller bygninger eller over- og underordnede.

Hva er kirke, sett i lys av det Jesus sier om seg selv at han er SANNHETEN? Kirke er Guds ord som det faste punktet i menigheten, og de relative sakene får mindre plass. Sannhet er på Jesu hjerte da han ber for oss Skjærtorsdag. Jeg tror det er på Jesu hjerte, når han stadig går i forbønn for oss hos Faderen: Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet (Joh 17,17).

Hva er kirke, sett i lys av det Jesus sier om seg selv at han er LIVET? Kirke er livet som bestemmer ordningene, ikke ordningene som bestemmer livet. Hold ut, så skal dere vinne livet! (Luk 21,19) I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. (Joh 1,4) Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25). La folket høre hele dette budskapet om livet (Apg 5,20). Her er veldig lite om hierarki og strukturer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar