lørdag 25. april 2015

Første Peters menighetsinspirasjon til kristne hjem


Dere er født på ny ved Guds levende ord som er og blir!
Bibelen er basis i et kristen hjem. La biblene flyte rundt, for alle aldersgrupper, la dem slites, ha dem alltid for hånden. Fremfor alt - les, lær, og lev. Ta det nøye, lag rutiner, vær disiplinert, hjelp hverandre. Det finnes kristne hjem som ikke kan leve med en slik overdådig tilgang til Guds ord som vi, av ulike grunner. Men vi kan, så lenge det varer - måtte det vare, og måtte vi vise oss dette frihetens privilegium verdig.

Dere har smakt at Herren er god!
Alt det gode kommer fra Gud. Alt liv lever og rører seg på grunn av Gud. Vi får stadig nye dager fra Gud. Størst av alt er kjærligheten. Og kjærligheten har Jesus vist oss da han ga sitt liv for våre synder. For alt liv er dette kilde til det gode, til tilgivelse, nåde, ny start, hvile, fred, glede, rettferdighet. Ikke en av flere kilder, men den eneste egentlige. Det viktigste for å erfare Guds godhet i et kristent hjem er å be om og gi tilgivelse.

Kom til ham, den levende steinen, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!
Jesus lever. Menigheten lever. Vi er to sider av samme sak, to deler av samme kropp - hodet og kroppen. Å leve kirke handler om å være hos og med Jesus, han i oss, vi i han. Et kristent hjem må ikke gå noe sted for å leve kirke. Å leve kirke handler om fellesskap med andre mennesker, om fellesskap som er organisk, livsbasert, derfor ganske lite og sårbart. Vi er uendelig mange, men aldri store.

Dere er et kongelig presteskap!
Jesus har åpnet veien inn til Gud. Det trengs ingen annen for å ordne noe for oss i forhold til Gud. Vi har fullt fellesskap. Det var Gud som i Jesus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres bokskudd og begredeligheter. Dette budskapet har han betrodd til alle kristne hjem. Vi er alle prester, små og store. Vår tjeneste er å invitere til Jesus, erfare hva Jesus-livet er og hvordan vi kan lære det videre.

Etter 1. Peters brev, 1,23-29

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar