onsdag 11. januar 2012

Stressa menighetsliv

Begynner det nye året, der det gamle slapp - hvor god helse er det i alminnelig menighetsliv? Utklippet fra Vårt Land bør være en tankevekker. Det er ikke til å undres over at såkalte prester er stressa. De må bære manges forventninger, og ofte levere kirkelige tjenester til et passivt publikum. At kvinner som er såkalt prester er mest stressa, er heller ikke å undres over. De må vel som alle andre yrkesaktive kvinner ta hovedstøyt for hjem og familie, og i tillegg opererer de her i en bransje som i alle fall ikke ligger under snittet hva gjelder mannsjovinisme...