søndag 3. mai 2015

Overgangens kunst - paradigmeskifte mellom visjon og hverdagsliv - del 1

Et paradigmeskifte er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Uttrykket paradigme og paradigmeskifte brukes ofte innen vitenskapen. Et paradigme er et system av bestemmelser, definisjoner og eksempler som anerkjennes av utøverne innen disiplinen.

"En karavane vandret gjennom ørkenen. Plutselig var det en som var borte. De fant ham til slutt, sittende under et tre i den forrige oasen. Da de spurte hvorfor han ble værende der, sa han: "Kroppen min beveget seg så fort på turen. Jeg må vente på at sjelen min tar meg igjen." På samme måte opplever mange kristne at sjelen deres noen ganger beveger seg langt foran den dagligdagse realiteten. Som i en visjon eller drøm, kan de plutselig føle at de blir løftet opp fra sitt velkjente liv og svever over dagens sletter og ørkener, drevet til ukjent land av Åndens vinder. Når de våkner opp fra drømmen eller visjonen, føler de seg utfordret til å gå dit ingen før har gått. De opplever den klassiske spenningen mellom en fremtidsvisjon og realitetene i hverdagslivet. Dette ser ut til å skje med mange kristne, med hensyn til kirkens natur. Mange føler derfor at de må la kroppen ta igjen sjelen og la strukturene passe til den nye kirkekvaliteten de oppdager. For å låne og snu rundt på illustrasjonen om vår savnede reisende: Sjelen deres har reist langt inn i fremtiden og hviler nå i en oase langt der fremme, mens kroppene deres fremdeles sliter under ørkenens sol og ønsker å ta den igjen." (Wolfgang Simson i Hjem som forandrer verden)

Innen vitenskapen skjer overgangen fra et paradigme til et annet gjennom kriser, gjerne ved en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder. Resultatet blir at det nye paradigmet vinner fram og fortrenger det gamle. Et nytt paradigme kan aldri logisk utledes av et foregående.
Blant synonymene til ordet paradigmeskifte er alt fra "andre boller" og "en annen dans", til forvandling, reform, omkalfatrering, skifte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar