mandag 4. mai 2015

Overgangens kunst - paradigmeskifte mellom visjon og hverdagsliv - del 2


Det kinesiske tegnet wu-wei består av
både forandring og mulighet.  
Uten forandring, ingen fremgang? Hvis vi ønsker å se forandringer i praksis, må paradigmet endres først. Et paradigme er hvordan vi ser og fortolker verden i følge et innebygd mønster eller verdenssyn, å se ting gjennom spesielle briller, sier Wolfgang Simson. Han setter opp fire etapper i et paradigmeskifte: 

Søk etter det!
Et paradigmeskifte begynner vanligvis med en krise i vårt gamle verdenssyn, som kan ha sammenheng med en personlig krise. Kreativitet fødes ofte av kriser. Uten å stille relevante og rammende spørsmål, uten en brennende søken etter nye svar, vil det ikke være rom for så mye som en liten ny innsikt eller et nytt paradigme. Falsk tilfredshet er forandringens største fiende. Derfor er det typisk at et paradigmeskifte starter med en krise, der vår trygge og sunne verden, våre tradisjonelle forklaringer, ganske enkelt faller fra hverandre. Det kinesiske ordet for krise er wu-wei, og betyr både forandring og sjansen til å sette i gang noe nytt. 

Forkynn det!
I den andre fasen finner vi det vi har lett etter. Denne delen av et paradigmeskifte følges vanligvis av den overveldende følelsen av å ha "funnet det". Vi vil fortelle om oppdagelsen, og legger stor kraft i å overbevise. Kanskje har vi bare funnet en del av, eller en første ledetråd til sannheten, en bit av en større helhet, men vår desperate søken har gjort oss blinde for den store sammenhengen. Vi har vært tørste for lenge! Nå har vi funnet en brønn og vil bare drikke og øse. Denne fasen har den faren ved seg at umodne og naive ord og handlinger sitter løst og kan bli vanskelige å gjøre noe med seinere.

Lev det!
I den tredje fasen setter vi oss ned og besinner oss og begynner å bli en integrert del av vårt nye paradigme. Vi slutter å forkynne og forsvare det, vi lever det. 

Lær det bort!
Denne siste fasen gjør oss om til agenter for forandring. Vi hjelper andre til å oppdage paradigmet vi selv har funnet, og hjelper dem med å gjøre de nødvendige forandringene i seg selv. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar