torsdag 7. mai 2015

Overgangens kunst - paradigmeskifte mellom visjon og hverdagsliv - del 5

Å søke etter alternativer til det å skulle gjøre noe så radikalt som å begynne alt helt på nytt, er nok mest nærliggende for de fleste. Simson lanserer fem varianter for oss vanlige, dødelige. De fem variantene er friske nok, de:

Windows
Et operativsystem for pc lar deg gjøre forandringer i konfigurasjonen. Konfigurasjonen bestemmer hvordan datamaskinen forstår seg selv og til slutt styrer programmene dine. Skal endringene i konfigurasjonen virke skikkelig, må du handle på følgende beskjed: Du må starte maskinen på nytt for at endringene skal settes i verk. Når du skal gå fra en menighetsmodell til en annen må du i en slik variant kanskje legge ned ditt eksisterende arbeid og starte det på nytt med en ny samling verdier. Varianten gir mulighet til å en nedleggelse og avslutning med stil, for så å starte på nytt grunnlag.

Brohode i de 20 prosent
En annen innfallsvinkel er å spørre Gud om og søke etter de 20 prosent i menigheten, organisasjonen, kirkesamfunnet som er skikket til å lede til en ny framtid. Sammen setter dere i gang og bygger et "profetisk brohode" til framtiden, en base der du senere utvider for flere mennesker. Opprett en eller flere husmenigheter sammen med dem, lev og vær modell for mønsteret for dem og med dem, uten å røre din eksisterende struktur eller forandre noe som helst. Når du etterhvert ser at de 20 prosentene har etablert et nytt adferdsmønster og gått inn i det nye paradigmet, kan en ny fase åpnes: Avmarsj for alle i fellesskap i den nye retningen, der du ikke ser deg tilbake eller lenger vedlikeholder ordninger og struktur i forrige verdensbilde. Pionerene er der allerede, en noe større gruppe er i ferd med å innstille seg på det nye, en større gruppe etternølere kommer nå når dere går sammen og dette blir den nye normen, mens en relativt stor gruppe blir stående igjen. De vil heller aldri komme etter, og blir ved i det forrige eller danner noe nytt.

Overføring av liv
Denne måten handler om å legge alt inn på å gjennomføre overgangen fra ett mønster til et annet uten å miste noen, så smertefritt og sjelesørgerisk som mulig. Alt må da skje trinnvis. De mest sårbare punktene er tider der det gamle mønsteret ikke lenger er helt gyldig og det nye ennå ikke er fullt synlig. I tillegg kan det innebære endeløse diskusjoner og forsøk på å overbevise tradisjonalister. Denne måten kan anbefales for de med den gyldne kombinasjon av overnaturlig godt humør, en hyrdes tålmodighet og profetisk visdom. Kjør på, hold ut: 1) Introduser nye adferdsmønstre; forandre lederskapet i følge  det nye mønsteret; etabler deg igjen på et nytt fundament; og begynn å bygge.

Bak ryggen på dem
Her er en modell for de mer desperate og eventyrlystne. Det skjer i all hemmelighet, som så mange oppfinnelser. Det skjer uten å organisatorisk blande inn kirken eller organisasjonen  din i det hele tatt. Du gjør det på den andre siden av byen, et annet sted, bak ryggen på gruppen din. Den vet vel at det skjer noe, men du holder på i fred uten å involvere. Du kan kanskje delegere litt arbeid i din tradisjonelle menighet, for å frigjøre mer av tiden. Når tiden er inne kan du introdusere de to enhetene for hverandre.

Hong Kong-metoden
En siste utvei kan være å forsøke å arbeide ifølge to atskilte verdimønstre på en gang, holdt nøye atskilt for å unngå å blande sammen det som ikke skal blandes sammen. Her gjelder det å unngå en gjennomsnittlig graut av begge varianter som tilsammen gir dårlig kvalitet og mye forvirring. Simson kaller det Hong Kong-metoden, fordi det ligner "ett land - to systemer", der Kina og Hong Kong fungerer med en regjering, men to administrative system (sosialistisk og kapitalistisk). Det kan være et midlertidig kompromiss. Men i noen faser er et kompromiss bedre enn en deling.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar