søndag 16. juni 2013

Ting er absolutt ikke slik de ser ut


To av den kristne kirkens første disipler går slukøret bort fra Jerusalem etter å ha blitt offentlig ydmyket. Han de håpet på skulle bli Israels befrier, viste seg å være nok en skuffelse i jødefolkets endeløse rekke av nedturer. De hadde fulgt en flopp da de satset på at en snekkersønn fra Nasaret skulle drive historiens største krigsmaskin ut av landet. Det måtte gå som det gikk - romerne festet grepet og Jesus ble festet til korset. Nå går de mot Emmaus. Skuffede. Desillusjonerte. Spørrende.
Da kommer Jesus og slår følge med dem på veien. Han er slettes ikke død, spotterne har slettes ikke rett, ting av absolutt ikke slik de ser ut. I løpet av vandringen mot landsbyen viser Han dem at Messias er oppstått, at alt har blitt nytt, at deres Gud seirer ved å gi seg selv for verden.
Vi er også på vei bort fra det som synes som en lysende framtid. Kirken i Norge har sett bedre dager. Som et jaget dyr presses vi fra skanse til skanse i den offentlige debatten, strippes for posisjoner og privilegier som i generasjoner har vært tatt for gitt. Men ting er absolutt ikke slik de ser ut. Herren selv går sammen med oss på veien, og om vi har ører som hører og øyne som ser, vil vi forstå at Han lærer oss å være Hans kropp uten de stillasene den konstantinske kirken bygget opp rundt troen.
Tilbake i Jerusalem feirer de mektige at en løs kanon er kastet over bord og en plagsom bråkmaker brakt til stillhet. Maktbalansen er gjenopprettet og livet kan igjen gå videre. Byen er igjen et farlig sted for dem som ikke vil tilpasse seg den offisielle definisjonen av tro, lov og orden.
Men så skjer det noe.
I en av byens hager møter noen kvinner en engel og en tom grav. På vei mot Emmaus forstår motløse disipler at Han som har fulgt dem langs veien er Han som de tidligere har fulgt rundt i hele Palestina. At håpet ikke er ute. At imperiet ikke vil seire. At korset ikke er slutten, men begynnelsen på et nytt liv.
Takk til Truls Åkerlund for boka "Feil fortelling fortalt" (Hermon forlag).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar