søndag 31. mars 2013

Oppstandelseshistorien er beviselig sann

"Til dens fordel som levende sannhet finnes det så overveldende bevis - positive og negative, faktiske og i omstendighetene - at ingen intelligent jury i verden kan unnlate å avgi den kjennelsen at oppstandelseshistorien er sann."
Dette har tidligere høyesterettsjustitiarius i England, Lord Darling, uttalt.
I huskirkas påskefrokost gikk vi gjennom de fire viktigste hovedbevisene på Jesu oppstandelse. En av tenåringene tegnet det ned slik, mens vi delte:
Den tomme graven.
Jesus viste seg for disiplene, mer enn 500 på en gang.
Oppstandelsen hadde en overveldende øyeblikkelig virkningen på 1000-vis av mennesker.
Oppstandelsens virkning over tid på utallige millioner mennesker, for ikke å si milliarder. Mange av oss som var samlet til påskefrokost kunne også føre følgende bevis: At Jesus lever vet vi fordi vi har snakket med han senest i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar