torsdag 28. mars 2013

Maktdemonstrasjon


Jesu fotvask Skjærtorsdag er en rein maktdemontrasjon. Slik kan bare den tillate seg som er i posisjon for all makt i himmel og på jord. Han som ikke trenger annet enn å vise kjærlighet og tjenersinn, fordi han har seieren inne. Han vet at Den treeninge Guds plan vil føre fram. Ingen kan hindre det. Mellomtidens prosjekt er å elske flest mulig inn i planen. Da er fotvaskerforbildet en maktdemonstrasjon, ment for etterfølgelse.
Det sårbare, det ydmyke, det bøyde gir rom for kjærlighet og tjenersinn. Menneskenes grunnskade er så tung at en hver struktur som gir trygghet, makt og stolthet, ikke minst alt kirkelig som gir slikt, er påtrengende fristelser for egenrådighet og selvrettferdighet. Derfor har jeg endt opp med det menighetslivet som kan kalles organisk, der huskirke er en brukbar form og leve kirke er et dekkende begrep. Ikke fordi det løser noe i seg selv, men fordi det kler av menneskelig trygghet, makt og stolthet. Mange fristelser er fjernet. Slik blir veien kortere til avhengighet av han som vasker mine føtter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar