fredag 1. november 2013

Nye fellesskap starter ofte i hjemmet - er ikke det bra nok?


Prisverdig! Organisasjonen som er etterkommer av mitt åndelige barne- og ungdomshjem vil etablere 20 nye fellesskap innen 2015. De er optimister, mener å se at det ligger noe og ulmer under overflaten i form av mulige nye fellesskap. Vi ser en tendens til at nye fellesskap ofte starter som små grupper, gjerne i hjemmene, uttaler de.
Hvorfor ikke la det stoppe der? Jeg mener - hvorfor skal et nytt fellesskap bli noe mer enn en liten gruppe? Når den vokser, hvorfor ikke la den kalve i stedet for å skulle vokse seg ut av hjemmet og inn i en svett gymsal eller forsamlingshus eller kirkebygg? For all del la det bare skje - at det vokser seg større enn et hjem, men det skjer jo ikke!
Vi har ikke sett så mange nye fellesskap ennå, innrømmer organisasjonen. Jeg tror det handler om at alle de som i dag bærer på en lengsel om å se et fellesskap vokse fram, gjerne ut i fra det livet de selv lever sammen med Jesus, ikke orker tanken på andres forventning til hva det skal bli og vokse til. Målet er at vi får med oss mange unge og mange som kanskje ikke har tenkt på at de kan være med og skape nye fellesskap, sies det ambisiøst. Flott! Begynn med å gjøre det klart at målet ikke er å etablere den tradisjonelle forsamlingen eller menigheten. Si at det bra nok med fellesskap! La flere fellesskap vokse opp ved siden av hverandre. Ikke før dem sammen mer enn nødvendig. Støtt dem heller i å vokse utover - fri dem fra forventningen om å vokse innover og oppover.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar