onsdag 28. november 2012

Fritt fall, nye muligheter

La meg prøve: Bloggen har vært urørt lenge. Men jeg har lyst til å prøve noen linjer igjen. Dessuten ser jeg til oppmuntring at mange stadig er inne og leser gamle innlegg. Så jeg prøver noen nye linjer.

I dag skriver Vårt Land at kristent livssyn stuper på gallupen. Humanetisk livssyn er i sterk framgang. Jeg har et litt ambivalent forhold til slike saker.

På en måte er jeg like overrasket over de som er like overrasket hver gang slik info kommer opp. Trenden er klar, og det norske samfunnet er i stor grad etter-kristent. På fire år har prosenten gått fra 59 til 50 hva gjelder andelen som mener det kristne livssynet ligger nærmest sitt eget. Jeg tror paradoksalt nok at levende hverdagstro får bedre kår ettersom kristendommen som religion mister sine privilegier. Krykkene blir borte, og tilbake står lev og la leve.

At en biskop, i følge Vårt Land, håper at "trosopplæringsreformen vil være en betydelig motoffensiv som i hvert fall bremser utviklingen," er etter mine begreper ganske hjelpeløst. Kristendomsopplæring er neppe svaret, etter hva jeg kan forstå. Kjennskap og erfaring, framfor kunnskap, selv om moderne opplæring sikkert inneholder mye erfaring, også...

Snarere tror jeg stadig på levd liv i små fellesskap, multiplisert langsomt og tålmodig.

2 kommentarer: